Tue toimintaa

Tue meitä - Yhdessä edistämme sydänterveyttä

Etelä-Suomen Sydänpiiri ry:n tehtävä on sydänterveyden edistäminen ja sairastuneiden hoidon ja kuntoutumisen kehittäminen.

Yritysten ja yhteisöjen tuki ovat meille tärkeitä. Niiden avulla kehitämme ja ylläpidämme toimintoja, jotka edistävät sydänterveyttä sekä auttavat meitä ajamaan sairastuneiden etuja ja välittämään uusinta hoitotietoa.

Yhdistyksemme ovat mukana myös Pieni ele -keräyksessä Kuntavaaleissa 2017  ja presidentinvaaleissa 2018

Lue lisää keräyksestä, joka viettää ensi vuonna 110-vuotissyntymäpäiväänsä

Yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa

Sydänpiiri järjestää terveystapaamisia, joihin liittyy yksilöllinen ohjaus ja neuvonta sekä terveysmittauksia, joiden tarkoituksena on riskiryhmien löytäminen ja heidän ohjaamisensa jatkohoitoon ajoissa.

Ammattitaitoiset terveydenedistäjämme jakavat tietoa terveydestä mm. apteekeissa, kauppakeskustapahtumissa ja yrityksissa. Tapaamiset yritystapahtumiin on räätälöitävissä asiakkaan tarpeen mukaan.

Kuntoutumisen kehittämistä – uusien tautikohtausten ehkäisyä

Tieto hoitomenetelmistä muuttuu tutkimus- ja kehittämistyön myötä. Pidämme yllä yli 400 terveydenhuollon ammattilaisista koostuvaa sydänyhdyshenkilöverkostoa, jonka jäsenet saavat suoraan sähköpostiinsa päivitettyä tietoa sydänpotilaiden kuntoutumismahdollisuuksista, muista ajankohtaisista sydänterveyteen liittyvistä asioista sekä koulutuksista.

Olemme tuottaneet sydänpotilaiden ohjausmateriaaleja terveydenhuollon ammattilaisille. Materiaalin päivittäminen on ensiarvoisen tärkeää. Terveydenhuollon ammattilaisten tiedon lisääminen mahdollistaa tavoitteemme:
sydänpotilaalla on tietoa ja taitoa omahoitonsa toteuttamiseen ja hän saa tarvitsemansa vertaistuen ja mahdollisuuden mielekkääseen ja terveyttä edistävään toimintaan sydänjärjestön kautta.

Testamenttilahjoitukset

Lahjoitukset ja testamentit ovat tärkeitä meille. Niiden avulla voimme edistää helsinkiläisten sydänterveyttä ja ajaa sairastuneiden etuja sekä välittää uusinta hoitotietoa sekä terveydenhuollon ammattilaisille että sairastuneille itselleen.

Sydänjärjestöt yleishyödyllisinä yhteisöinä eivät ole lahja- ja perintöverovelvollisia.

Voimme käyttää saamamme lahjoitukset täysimääräisesti sydäntyön edistämiseen.